A-1 De voordracht verzoekbesluit om onteigening Mijnkintbuurt blok 3 getekend.pdf