B-2 Projectie grondtekening Bp Mijnkintbuurt blok 3.pdf