ON4-2022-100947 Amsterdam, bestemmingsplan Weespertrekvaart Oost

Onteigening in de gemeente Amsterdam voor de uitvoering van het bestemmingsplan Weespertrekvaart Oost en het uitwerkingsplan Weespertrekvaart Oost, 1e uitwerking.

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m