ON4-2022-100999 Amsterdam, Papaverhoek 14-16 (Buiksloterham)

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Papaverhoek 14-16 te Amsterdam)

Nog 7 dagen
Inzagetermijn:  t/m