Besluit vergunning Waterwet (Wtw)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2023/1391 (zaaknummer RWSZ2021-00009607) voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Hornhaven en het lozen van afvalwater op de Hornhaven voor Argent Energy Netherlands B.V. te Amsterdam.

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m