Ontwerpbesluit vergunning Waterwet (Wtw)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de vergunning voor het lozen van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf Givaudan Nederland B.V te Naarden te wijzigen. Kenmerk RWSZ2023-00000568

Nog 25 dagen
Inzagetermijn:  t/m