Besluit vergunning reguliere procedure Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Bekendmaking vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het wijzigen, behouden en onderhouden van een elektrisch laadpunt met vier laadplekken op verzorgingsplaats De IJssel.

Nog 3 dagen
Inzagetermijn:  t/m