Ontgrondingenwet

OntwerpbesluitDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van gemeente Oldebroek om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

Nog 31 dagen
Inzagetermijn:  t/m