RWS_202303_GFO_ZAKEN_108351828_Bijlage 5 Afmetingen, doorsneden en impressie bev.pdf