Ontwerpbesluit vergunning Waterwet (Wtw)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geef, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2023/660 voor voor het lozen van hydro testwater in de Donge en het ontrekken van water aan de Donge voor Varo Energy Tankstorage te Centraleweg 42 Geertruidenberg.

Nog 15 dagen
Inzagetermijn:  t/m