Ontwerp ontheffing omgevingsverordening NH2020 A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO)

Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Holland heeft een aanvraag tot een ontheffing omgevingsverordening beoordeeld. Rijkswaterstaat heeft deze vergunning aangevraagd voor de verbreding van een brug over de Amstel (KW007) in de gemeente Amstelveen en de gemeente Ouder-Amstel (locatie: nabij Amsteldijk Zuid 54 te Amstelveen).

Nog 28 dagen
Inzagetermijn:  t/m 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

In het ontwerpbesluit over deze vergunningsaanvraag leest u de beslissing van het college van gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Holland en vindt u alle bijlagen die bij dit besluit horen.

In de bijgevoegde kennisgeving staat hoe u een zienswijze kunt indienen en wie u kunt bellen voor meer informatie.