Ontwerp-vergunning Fastned BV voor oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Poppe langs de rijksweg A1 thv km 178,4 (HRL) gem. Losser, RWSZ2022-00011781

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) te verlenen aan Fastned B.V. te Amsterdam. De ontwerpvergunning betreft het wijzigen van de vergunning van 22 oktober 2013, met kenmerk RWS-2013/54355 (Z8500242814), voor het realiseren en exploiteren van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Poppe langs de rijksweg A1, ter hoogte van km 178,4 (HRL) in de gemeente
Losser. De wijziging betreft onder andere: het wijzigen van de locatie van het energielaadpunt, het wijzigen van de overkapping, het wijzigen van het aantal laadpunten (snelladers), het realiseren van een technische zone (met een transformator, meterkast en powercabinettes) en het plaatsen van een totem.