(ontwerp)vergunning TotalEnergies RWS-2022/34658

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2022/34658 voor het realiseren, hebben en behouden van twee energielaadpunten, vier opstelplaatsen op verzorgingsplaats Den Ruygenhoek-West, langs rijksweg 4 (A4) te Rijsenhout.

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m