Ontwerp watervergunning KW007 A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO)

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) heeft een aanvraag tot een watervergunning beoordeeld. Rijkswaterstaat heeft deze vergunning aangevraagd voor het verbreden van de bestaande brug (KW007) over de Amstel ter hoogte van Amsteldijk Zuid 54 in Amstelveen, voor het realiseren van de verbreding van de A9 (zaaknummer: WN2022-004016).

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

In het ontwerpbesluit over deze vergunningsaanvraag leest u de beslissing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vindt u alle bijlagen die bij dit besluit horen.

In de bijgevoegde kennisgeving staat hoe u een zienswijze kunt indienen en wie u kunt bellen voor meer informatie.