Hoe kunt u een zienswijze indienen?

In het ontwerpbesluit over deze vergunningsaanvraag leest u de beslissing van  de Minister voor Natuur en Stikstof en vindt u alle bijlagen die bij dit besluit horen.

In de bijgevoegde kennisgeving staat  hoe u een zienswijze kunt indienen en wie u kunt bellen voor meer informatie.