Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning bouwen 3 viaducten en een brug (A9BAHO)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel heeft een aanvraag tot een omgevingsvergunning beoordeeld. De aanvraag ziet op het bouwen van drie viaducten  en één brug op de locatie rijksweg A9 ter hoogte van de Polderweg (KW008), over de Bullewijk (KW009), ter hoogte van de Amstelzijweg (KW010) en ter hoogte van de Holendrechterzijdeweg (KW011) te Ouder-Amstel  (zaaknummer: 11529430).

Nog 12 dagen
Inzagetermijn:  t/m 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

In het ontwerpbesluit over deze vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de gemeente Ouder-Amstel en vindt u alle bijlagen die bij dit besluit horen.

In de bijgevoegde kennisgeving staat hoe u een zienswijze kunt indienen en wie u kunt bellen voor meer informatie.