Ontwerpvergunning BP De Poel Rijksweg A30 Ede, RWSZ2022-00005289

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), aan BP Europe SE – BP Nederland. De ontwerpvergunning
betreft het wijzigen van de vergunning van 4 juli 2005, met kenmerk 050927, voor het hebben en behouden van een benzinestation verzorgingsplaats De Poel langs de rijksweg A30, ter hoogte van km 12,250 (HRR) in de gemeente Ede. De wijziging betreft het aanleggen, behouden en onderhouden van een energielaadpunt (2 laadplekken) als aanvullende voorziening nabij de shop van het benzinestation op verzorgingsplaats De Poel langs de rijksweg A30, ter hoogte van km 12,250 HRR in de gemeente Ede.