Ontwerpvergunning Emerald RWSZ2022-00016575

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de
Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op
basis van de Waterwet (Wtw) onder zaaknummer RWSZ2022-00016575 met kenmerk
RWS-2023/6137 voor het actualiseren en ambtshalve wijzigen van de Waterwet
vergunning, d.d. 9 juni 2008 met kenmerk ARE/2008.4491 I, laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 9 augustus 2021 met kenmerk RWS-2021/27356 I, van Emerald Kalama
Chemical B.V., gelegen aan de Montrealweg 15, 3197 KH Botlek Rotterdam.