Ontwerpvergunning Fastned BV elektrische laadpunten verzorgingsplaats Dekkersland A28 Staphorst, RWSZ2021-00018572

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) aan Fastned B.V. De ontwerpvergunning betreft het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen van elektrische laadpunten als aanvullende
voorziening op de algemene parkeervoorziening van verzorgingsplaats Dekkersland langs de rijksweg A28, ter hoogte van km 109,7 HRR, in de gemeente Staphorst.