Ontwerpvergunning Fastned BV verzorgingsplaats De Veenen A30 Ede, RWSZ2021-00018531

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), aan Fastned B.V.

De (ontwerp)vergunning betreft het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen van elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op de algemene parkeervoorziening van verzorgingsplaats De Veenen langs de rijksweg A30, ter hoogte van km 12,25 HRL, in de gemeente Ede.