Ontwerpvergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor Fastned BV voor elektrische laadpunten op verzorgingsplaats Willemsbos A28 te Nunspeet, RWSZ2021-00018494,

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen op
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), aan Fastned B.V.
De ontwerpvergunning betreft het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen van elektrische
laadpunten als aanvullende voorziening op de algemene parkeervoorziening van verzorgingsplaats
Willemsbos langs de rijksweg A28, ter hoogte van km 62,1 HRR, in de gemeente Nunspeet.