Ontwerpvergunning Fastned voor het realiseren en exploiteren van een energielaadpunt op verzorgingsplaats Kolthoorn langs de rijksweg A50 in de gemeente Heerde, RWSZ2022-00004277

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen, op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), aan Fastned B.V. te Amsterdam. De ontwerpvergunning betreft het wijzigen van de vergunning van 5 juni 2013, met kenmerk RWS-
2013/29028 (Z8500242814), voor het realiseren en exploiteren van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Kolthoorn langs de rijksweg A50, ter hoogte van km 227,300
(HRR) in gemeente Heerde. De wijziging betreft onder andere: het wijzigen van de overkapping, het realiseren van 2 laadeilanden, het plaatsen van 4 snelladers, het realiseren van een technische zone (waaronder een transformator, meterkast en powercabines), het plaatsen van een totem en het aanleggen van 6 parkeerplaatsen voor personenauto’s.