Ontwerpvergunning Gemeente Den Haag Scheveningen RWS-2022.28520 I

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder kenmerk RWS-2022/28520 voor het wijzigen van de bestaande boulevard, bestaande uit het vervangen van de keermuur, het toevoegen van trappen en hellingbanen en het vernieuwen van de verhardingen, evenals de tijdelijke werken en het verrichten van de handelingen die nodig zijn voor het aanleggen van deze werken (bouwwerkzaamheden) ter hoogte van het Kurhaus te Scheveningen.