Ontwerpvergunning De Haas Rotterdam Shipyard-Peutz RWSZ2022-00009820

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder zaaknummer RWSZ2022-00009820 met kenmerk RWS-2023/15096 afkomstig van De Haas Rotterdam ShipYard, Scheepsbouwplein 3 te Rotterdam voor het lozen van hemelwater afkomstig van het te realiseren vloeistofdichte gedeelte op het westelijke buitenterrein, en voor het lozen van afvalwater afkomstig van het onder hoge druk afspuiten van vaartuigen.