Ontwerpvergunning IM Arkema BV RWS-2022.2894

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder kenmerk RWS-2022/28694 voor het brengen van stoffen in de Nieuwe Maas en het onttrekken van oppervlaktewater aan en het brengen van water in de Nieuwe Maas, afkomstig van Arkema B.V., gelegen aan Tankhoofd 10 te Rotterdam.