Ontwerpvergunning Merwetank RWS-2022.34932

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder zaaknummer RWSZ2022-00007275 met kenmerk RWS-2022/34932. Het betreft het lozen van potentieel verontreinigd hemelwaterafkomstig van Merwetank B.V., gevestigd aan de Grevelingenweg 1 te Dordrecht.