Ontwerpvergunning Varo Energy Tankstorage BV, Zwolle RWSZ2022-00009264

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Varo Energy Tankstorage B.V., terminal Zwolle. De aanvraag betreft het onttrekken van oppervlaktewater, het brengen van water in oppervlaktewater en het lozen van stoffen, afkomstig van het hydrotesten van opslagtanks voor olieproducten door Varo Energy Tankstorage B.V. gelegen aan de Katwolderweg 10 in Zwolle in het Zwarte Water, ter hoogte van kilometer 1,0, linkerzijde.