Ontwerpvergunning Varo Energy Tankstorage BV Wageningen, RWSZ2022-00009093

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Varo Energy Tankstorage BV, terminal Wageningen. De aanvraag betreft het onttrekken van oppervlaktewater, het brengen van water in oppervlaktewater en het lozen van stoffen, afkomstig van het hydrotesten van opslagtanks voor olieproducten door Varo Energy Tankstorage B.V. gelegen aan de Grebbedijk 21 in Wageningen in het Havenkanaal welke in open verbinding staat met de Nederrijn, ter hoogte van kilometer 903,0, rechterzijde.