Ontwerpvergunning Vopak RWS-2022.34655 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van
de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder zaaknummer RWSZ2022-00010754 voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam van de Welplaathaven, afkomstig van Vopak Terminal Botlek B.V. gelegen aan de Welplaatweg 115 te Botlek Rotterdam.