Ontwerpvergunning Vopak (VTE) RWS-2023.5508

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet
(Wtw) onder zaaknummer RWSZ2021-00022681 met kenmerk RWS-2023/5508 voor het lozen van
een nieuwe afvalwaterstroom, afkomstig van VTU Vopak Terminal Europoort, gelegen aan de
Moezelweg 75, 3199 LS Europoort Rotterdam.