Ontwerpvergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken Fastned elektrische laatpunten verzorgingsplaats Overbroek,RWSZ2021-00003997

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), aan Fastned B.V. De (ontwerp)vergunning betreft het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen van elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op de algemene parkeervoorziening van
verzorgingsplaats Overbroek langs de rijksweg A15, ter hoogte van km 143,150 HRR, in Opheusden (gemeente Neder-Betuwe).