RWSZ2022-00007520 Wijzigingsbeschikking uitbreiding vaargeul Veluwemeer

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. te Harderwijk om een wijziging van een ontgrondingenvergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor het vergroten van de vaarmogelijkheden in het vaargebied van het Veluwemeer.