rwsz2022-00015245 ontheffing bpr vluchtelingenschip

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet (SVW) onder nummer RWS-2022/32739 voor een ontheffing van het ter plaatse geldende ligplaatsverbod voor het schip ‘MS Princess’ (riviercruiseschip) gelegen aan de westzijde van het Merwedekanaal, adres Vreeswijksestraatweg 8 te Nieuwegein, tussen km 43.370 en km 44.450.

Nog 3 dagen
Inzagetermijn:  t/m