RWSZ2022-00016846 Wijzigingsvergunning energielaadpunt op verzorgingsplaats De Kroon A27

Bekendmaking vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het wijzigen, behouden en onderhouden van een energielaadpunt met vier laadplekken op verzorgingsplaats de Kroon

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van het energielaadpunt door vermindering van het totaal aantal laadplekken naar vier aan BP Nederland op verzorgingsplaats De Kroon naast de Rijksweg 27 (A27) bij km 66,1 (Li) in de gemeente Nieuwegein.