RWSZ2023-00000233 Ontwerp wijzigingsbesluit voor een energielaadpunt op vzp Haarrijn in de gemeente Stichtse Vecht

Ontwerpbesluit voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats Haarrijn langs Rijksweg 2 (A2) in de gemeente Stichtse Vecht.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).