RWSZ2023-00000568 Ontwerp wijzigingsbeschikking Givaudan B.V. te Naarden

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de vergunning voor het lozen van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf Givaudan Nederland B.V te Naarden te wijzigen. Kenmerk RWSZ2023-00000568