RWSZ2023-00000981 Besluit OW voor het aanleggen van een recreatiehaven voor kleine boten in het Drontermeer

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van gemeente Oldebroek om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een recreatiehaven voor kleine boten (maximaal 7 meter) nabij de Gelderse sluis te Noordeinde in de gemeente Oldebroek in het Drontermeer.