Vergunning BPRR RWS-2022.39184

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder kenmerk RWS-2022/39184 I voor het toepassen van hypochloriet bij de AWZI van BP Raffinaderij Rotterdam d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam.