Vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op verzorgingsplaats De Veenen, Rijksweg A30 in de gemeente Ede, RWSZ2021-00018531

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, mede dat aan Fastned B.V. te Amsterdam, op grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken vergunning is verleend voor het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen
van elektrische laadpunten (6 laadplekken) als aanvullende voorziening op de algemene parkeervoorziening
van verzorgingsplaats De Veenen langs de rijksweg A30, ter hoogte van km 12,25 HRL, in de
gemeente Ede. De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 13 januari
2023 tot en met 24 februari 2023 ter inzage gelegen. Met betrekking tot de ontwerpvergunning zijn
schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht. De zienswijzen zijn in zijn geheel als bijlage 6 aan de
vergunning toegevoegd en zijn in de beschikking samengevat en van een reactie voorzien.