Vergunning Merwetank RWS-2023.2022 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder zaaknummer RWSZ2022-00007275 met kenmerk RWS-2023/2022 I. Het betreft het lozen van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van Merwetank B.V., gevestigd aan de Grevelingenweg 1 te Dordrecht.