Vergunning Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2022/39476, voor het wijzigen van de waterwetvergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid van de Waterwet, aan het Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf, aan de Moezelhavenweg 10 te Amsterdam. De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging van het lozen van hemelwater via lozingspunt 3 en het wijzigen het vergunde gebruiksdoel voor lozingspunt 1 en 3.