Vergunning Vopak RWS-2023.784 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder zaaknummer RWSZ2022-00010754 voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam van de Welplaathaven, afkomstig van Vopak Terminal Botlek B.V. gelegen aan de Welplaatweg 115 te Botlek Rotterdam.