vergunning Waterwet herinrichten Willemspolder te Neder-Betuwe RWS-2022/31799

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten een watervergunning aan Dekker
Grondstoffen B.V. te IJzendoorn te verlenen. De vergunning heeft betrekking op het herinrichten
van de Willemspolder, gelegen aan de rechteroever van de Waal tussen kmr 907.000 en kmr
910.000 in de gemeente Neder-Betuwe.