Wijzigingsbesluit ExxonMobil Nederland B.V. RWS-2022.27833

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2022/27833 voor de vergunning voor het gebruik van nieuwe hulpstoffen ten behoeve van de koelwaterbehandeling van de waterzuivering van ExxonMobil Nederland B.V. te Botlekweg 121 Rotterdam.